Fast eiendoms rettsforhold

Firmaet har over tid  bygd opp kompetanse innenfor rettsforhold som omhandler fast eiendom.   

Fast eiendom omhandler ofte betydelige verdier for den enkelte. Ved overdragelse av eiendom, eller stiftelse av rettigheter i eiendom, vil firmaet kunne bidra med rådgivning og tjenester som ivaretar eierinteressene og avtalemotpartens interesser.    

Eksempel på problemstillinger vi arbeider med innenfor fast eiendom:

  • Regler om bruk og utnyttelse av fast eiendom
  • Regler for hvilke konkrete ulemper en  eier kan motsette seg fra en annen eiers bruk av sin eiendom etter reglene i naboloven
  • Regler om fradeling og krav til oppdeling av eiendom i flere enheter
  • Målebrev, fastsettelse av nabogrenser
  • Gjerdehold
  • Bestemmelser som regulerer eierforholdet mellom en eller flere eiere i samme eiendom, og retten til å disponere over felles eiendom
  • Oppløsning av sameie
  • Konsesjon- og forkjøpsrettsbestemmelser som gir myndighetene adgang til å gripe inn, eller gi godkjenning ved salg eller leie av eiendom, eventuelt ved overdragelse av aksjer i et eiendomsselskap

Send oss en henvendelse

14 + 11 =