Din advokat i Salten

Advokatfirmaet ble stiftet i 2014 og er sentralt lokalisert til Fritunbakken 7 i Fauske kommune. 

Firmaets målsetting er å tilby advokattjenester tilpasset næringsdrivende og enkeltpersoners behov i hele Saltenregionen.

Firmaets hovedmålsetting er å levere juridiske tjenester med faglig høy kvalitet for å kunne ivareta klientens rettigheter

Om firmaet

Firmaet Advokat Øystein Hansen AS ble etablert på Fauske i 2014, og ligger sentralt lokalisert på Fauske. Firmaets målsetting er å tilby advokattjenester tilpasset både næringsdrivende og enkeltpersoners behov i Salten. 

Klienter kan få juridisk bistand i form av blant annet juridisk rådgivning, forsvareroppdrag i straffesaker, føring av sivile saker for domstolen m.m.

Advokatkontoret innehar spisskompetanse innenfor sentrale juridiske fagområder som:

  • Arve-, skifte- og familierett. 
  • Fast eiendom
  • Plan- og bygningsrett
  • Husleie- og arbeidsrett
  • Avtalerett 
  • Erstatningsrett
  • Kontrakts-og selskapsett.
  • Personskade-, helse- og trygderett
  • Økonomisk kriminalitet
  • Eiendomsoppgjør og salg av fast eiendom.

Bakgrunn:

Advokat Øystein Hansen tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1989 og har lang erfaring og kompetanse knyttet til  oppdrag for næringsliv og privatpersoner.

I 1989 startet  han som konsulent hos Distriktenes Utbyggingsfond ( I dag bedre kjent som Innovasjon Norge) med hovedvekt på saker som gjaldt konkurser, pant, gjeldsforhandling- og tvangsfullbyrdelse, pant- og garantirett, samt kontrakts- og forvaltningsrett. Etter å ha arbeidet som dommerfullmektig og politijurist, etablerte Hansen eget advokatfirma i Tromsø, som han drev frem til 2011. Han har også vært faglig leder i et eiendomsmeglerforetak. 

I perioden 2012-2014 ledet han sekretariatet for den kommunale oppreisningsordningen i Nordland fylke ,som arbeidet med behandling av erstatningskrav fra enkeltpersoner knyttet til omsorgssvikt og overgrep 

Advokat Hansen har jevnlig ført sivile saker for domstolen og vært forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker.     

Send oss en henvendelse

12 + 8 =