Trygde- og pensjonsrett

Advokat Øystein Hansen tilbyr  juridiske råd og veiledning innenfor flere av de mest sentrale områdene innenfor trygde- og pensjonsretten, enten det gjelder avslag på ytelse, yrkesskade eller menerstatning.

I tillegg kan vi hjelpe deg med å klage saken din inn til Trygderetten. 

Firmaet kan også yte bistand ved fremsettelse av krav overfor private pensjons- og erstatningsordninger. 

Eksempel på problemstillinger vi arbeider med innenfor trygde- og pensjonsrett:

  • Klage på avslått dekning av behandlingsutgifter fra HELFO
  • Anke vedtak fra KLP eller Statens Pensjonskasse
  • Anke avslag på ytelser fra NAV / NAV Klageinstans

Send oss en henvendelse

2 + 9 =