Arv- og skifterett

Et av firmaets sentrale tjenesteområder er arv- og skifterett. Vi veileder deg enten det gjelder utarbeidelse av testament, utbetaling  av arveforskudd eller gjennomføring av et generasjonsskifte i privat virksomhet. 

Ved å konsultere en advokat kan du bidra til at juridiske vilkår knyttet til fremtidige arveoppgjør iakttas slik at konflikter forebygges.

Eksempel på problemstillinger vi arbeider med innenfor arv- og skifterett:

  • Regler om ektefellen og familiemedlemmenes arverett
  • Opprettelse av testament og gjensidig testamente
  • Rett og vilkår for gjenlevende ektefelle til å overta boet etter avdøde ektefelle i uskifte
  • Rettigheter og plikter som gjelder for den som har overtatt boet i uskifte
  • Regler om arveavkall og avslag på arv
  • Skifte av boet etter avdøde og skifte av uskiftebo

Send oss en henvendelse

8 + 9 =