Plan- og bygningsrett

I reguleringsplanen og bestemmelser gitt i medhold av planlovgivningen, fastsetter myndighetene varige bestemmelser for utnyttelse av fast eiendom til konkrete formål som boligområde, friluftsareal, industri og offentlige bygg m.v

For privatpersoner vil plan- og bygningslovgivningen  ofte  være viktig dersom en skal fradele tomt, bygge et nytt hus eller foreta påbygning eller mer omfattende renovering av en eldre bolig. 

Avklaring av  utnyttelsesgrad og plassering av bygning og byggverk i forhold til nabogrenser og lovlig byggehøyde, vil gi forutsigbare rammer for  tiltaket byggesøknaden dreier seg om.  

Ved å begjære forhåndskonferanse etter reglene i plan- og bygningsloven, vil kommunen på et tidlig tidspunkt kunne gi tilbakemelding på om tiltaket vil bli godkjent.

Eksempel på problemstillinger vi arbeider med innenfor plan- og bygningsrett:

  • Behandling av søknader om seksjonering av eierseksjonssameier
  • Søknad om dispensasjoner
  • Klage over avgjørelser fra bygningsmyndigheter eller annet kommunalt organ
  • Fremforhandling og  utforming av reguleringsavtaler for utbyggere  

Send oss en henvendelse

4 + 8 =