Personskadeerstatning

I personskadejussen avgjøres det om en enkeltperson utsatt for skade kan holde en skadevolder ansvarlig for psykiske eller fysiske skader som har oppstått for eksempel på arbeidsplassen eller i veitrafikken.

Personskade kan også oppstå som følge av at barnevernet eller kommunalt helsepersonell unnlater å gripe inn ved omsorgssvikt. 

Ulike skader som skyldes feilbehandling oppstått på sykehus, kan fremmes og avgjøres av Pasientskadenemnda.

I de saker skadevolder har påtatt seg ansvaret for skaden, oppstår det et spørsmålet om beregningen av det økonomiske tapet og endelig utmåling og  fastsettelse av erstatningen. 

På følgende livsområder oppstår det regelmessig personskader: 

  • Psykisk eller fysisk omsorgssvikt 
  • Skade, invaliditet eller død på arbeidsplassen
  • Feilbehandling i helsevesenet
  • Hendelser i trafikken
  • Skader som oppstår som følge av gårdeiers forsømmelser
  • Ulykker knyttet til hjem og fritidsaktivitet  

Send oss en henvendelse

4 + 8 =