Familierett

Familierett er summen av de lover og regler som omhandler familiære forhold.

Mer spesifikt omhandler familierett blant annet de økonomiske og juridiske forhold mellom ektefeller og samboende, men også forholdet mellom foreldre og barn.

Eksempel på problemstillinger vi arbeider med innenfor familierett:

  • Separasjon og skilsmisse
  • Ektepakter og økonomiske avtaler mellom ektefeller og samboende
  • Særrettigheter til felles bolig
  • Økonomisk bidrag som medfører at ektefelle eller samboer blir medeier i boligeiendom
  • Økonomisk oppgjør og skifte ved skilsmisse og opphør av samliv
  • Rett til pensjon etter separasjon og skilsmisse
  • Avtaler om samvær og fast bosted for felles barn

Send oss en henvendelse

6 + 11 =