PRISER:

 Firmaet har følgende veiledende priser per februar 2024

Tviste- og klagebehandling

For vanlige sivile tvisteoppdrag for domstol, forliksråd, klagenemnder og offentlig forvaltning, gjelder en timepris fra kr 1750 eks mva ( kr 2188 inkl 25 % mva).

I kompliserte og faglig krevende saker vil timeprisen kunne være fra kr 2000  til kr 2200  eks mva. Dette tilsvarer hhv kr 2500 og kr 2.750 inkl 25 % mva.

Det avtales en fast pris for hvert enkelt oppdrag.

Konsultasjon

For en konsultasjon på inntil en halv time beregnes et salær med kr 1200 inkl 25 % mva.

Testament, ektepakt og samboerkontrakt

For noen enkle oppdrag gjelder en fast timepris:

  • Opprettelse av et testamente med enkle bestemmelser vil koste fra kr 5500 inkl 25 % mva.
  • Opprettelse av en  ektepakt med enkle bestemmelser vil koste fra kr 7500 inkl 25 % mva.

Eiendomsoppgjør og megling av eiendom 

For eiendomsoppgjør etter eiendomsmeglingslovens regler, der selger  og kjøper har oppnådd enighet om kjøpesum når de tar kontakt med megler, gjelder en meglerprovisjon fra kr 14.400 eks mva altså  kr 18000 inkl 25 % mva.

Dersom firmaet inngår salgsoppdrag med privatkunder beregnes en provisjon på kr 45.000 eks mva og kr 56250 inkl 25 % mva. (Kunden  kan kreve at meglervederlaget beregnes ut fra avtalt timepris).

Advokatbistand med konsesjonssøknad og tinglysing av avtalte rettigheter i tilknytning til eiendomshandelen, kommer utenom  megleroppdraget og avtales særskilt.

Organisasjonsnummer:
813 74 4082

Adresse:
Fritunbakken 7
8200 Fauske

Telefon:
(+47) 928 40 666

Telefax:
(+47) 464 46 868

E-post:
post@advokatan.no

Ta gjerne kontakt med oss dersom noe er uklart i forbindelse med våre priser, eller dersom du har behov for ytterligere informasjon.

Øystein Hansen

Advokat